VÅRE TJENESTER

Vi tilbyr landmåling og ingeniørtjenester til bygg og anleggs bransjen, men også til private, arkitekter og byggherrer. Våre ansatte har lang erfaring innen bransjen og sammen med våre gode samarbeidspartnere kan vi tilby en rekke gunstige løsninger til våre kunder.
Geo

BYGG- OG ANLEGGSSTIKKING

Vi har lang erfaring og utfører alle typer oppdrag innen bygg- og anleggsbransjen.

Våre medarbeidere har lang og bred erfaring med alt i fra små adkomstveger, bygg og motorveger til jernbaneutbygging og kai-prosjekter Vi leier gjerne ut en av våre landmålere til langvarig oppdrag.

geo pc

MASSEBEREGNING

Vi masseberegner veianlegg, pukkverk, massedeponi, byggegroper og alt annet som kan måles og beregnes. Ved hjelp av digitale kartdata, oppmåling i felt eller dronedata (punktsky), kan vi både for-beregne før prosjektstart, beregne underveis og til sluttoppgjøret.

Våre ansatte mange års erfaring innen masseberegning av store og små veianlegg og skal løse det meste her innen rimelig tid.

sosi1

AS-BUILT MÅLINGER OG SOSI LEVERANSE

Vi kan leverer AS-BUILT dokumentasjon til alle typer prosjekter, særlig bygg- og anleggsbransjen.

RTK Oppmåling kan bistå eller sørge for å ferdigstille leveransen og sy sammen innmålte data/ geometri med egenskaper.

Vi leverer ferdige datasett som kodes i henhold til gjeldene standarder og leveres som SOSI.

Våre ansatte har lang erfaring både med innmåling og innlevering av Sosi-leveranse til både vegvesen og kommuner.

 

plassering

PLASSERING AV HUS, HYTTE OG ANDRE BYGG

RTK Oppmåling bistår med koordinatfesting, utstikking og innmåling av tiltak etter plan- og bygningsloven. Vi erklærer ansvarsrett for koordinatfesting i marka, og leverer innmålingene som en Sosi-fil til kommunene.

Vi leverer følgende:

 1. – Ansvarsrett for koordinatfesting og plassering
 2. – Stikningsplan/ maskinstyringsdata
 3. – Samsvarserklæring
 4. – Utstikking/innmåling
 5. – Sosi-fil til kommunen

drone

DRONE

RKT- Oppmåling er en godkjent droneoperatør RO1 og kan  fly med droner for både små og store prosjekter. Dronene vi benytter er phantom droner og bruksområdene er mange:

 • Generering av terrengmodeller ved fotogrammetri (brukes til prosjektering, masseberegning mm.)
 • Høyoppløste ortofoto og skråfoto
 • Periodevis oppfølging av f.eks vei- og anleggsprosjekt
 • Sauesanking eller planlegging av beite.
 • Bilde/film av hus eller område Rådata blir bearbeidet i programvaren Pix4D hvor ortofoto, terrengmodeller og punktskyer genereres.

Ta kontakt for et tilbud

maskin

MASKINSTYRING - MASKINSTYRINGSDATA

Vi utarbeider 3D-modeller og stikningsdata til bruk i maskinene med maskin styring, vi kan veilede maskinførere i bruken av systemet og behandler innmålinger som blir utført med maskiner. RTK Oppmåling AS har mange dyktige folk med erfaring fra store og små veianlegg, som kan levere maskinstyringsfiler til de fleste produsenter.

Ta kontakt for en hyggelig prat.

OM RTK OPPMÅLING AS

RTK Oppmåling er et privat oppmålingsfirma som ble etablert på Støren i 2018, bedriften besto da av kun en mann. Men i 2021 fikk bedriften nye eiere og det ble lagt opp en ny kurs for RTK Oppmåling. I dag er vi flere ansatte med lang og bred erfaring innen bransjen.

Vi har som mål å dekke hele Midt-Norge, med hovedvekt på Trøndelag.Men hjelper gjerne til med ingeniørtjenester, maskinstyringsdata eller annen dokumentasjon i hele landet.
I forbindelse med byggesøknad står RTK Oppmåling AS ansvarlig for oppmålingsteknisk prosjektering, utstikking, innmåling og beliggenhetskontroll av tiltak.
RTK Oppmåling har mange gode samarbeidspartnere, som gjør at vi kan tilby mange gode løsninger for både utbyggere, entreprenører og byggherrer.

For mange små og mellomstore entreprenører har bruken av maskinstyringssystemer økt kraftig og kravene fra offentlige og private byggherrer blir stadig vekk også større. RTK Oppmåling forstår behovet for bistand til formidling av 3D modeller og stikningsdata over til forskjellige utstyr og er behjelpelig med å løse dette. Vi kan også utføre mengde kontroll og annen dokumentasjon av innmålingsdataene til maskinstyring eller GPS.
De siste årene har RTK Oppmåling AS hatt mange forskjellige oppdrag. Vi har blant annet hatt ansvaret for innmåling/utsetting/dokumentasjon/droneflyging/kontraktsoppfølging i veg og byggeprosjekter for både entreprenører og privatpersoner. I disse prosjektene har vi også utført utsetting av akser for bygg, bru og kai prosjekt, innmåling for prosjektering, datafangst og mye mer med topp moderne utstyr.

0
Fagfolk
0
+
Prosjekter
0
+
Pågående prosjekter

Hvorfor velge oss?

01.

Kvalitet

Ved å velge oss får du en samarbeidspartner med høy kompetanse, med over 10 års erfaring innen bygg og anleggsbransjen. Med bred erfaring innen 3D-modeller/målinger, BIM, CAD, prosjektering, beregninger, maskinstyring, asbuilt og annen dokumentasjon dekker vi en stor kundegruppe i hele landet.

02.

Profesjonell

Vi skal fremme gode løsninger og være en god samarbeidspartner for våre kunder. Vi er glade i utfordringer og tar på oss det meste innen bygg og anleggsbransjen samt kommunale og private aktører. Vi ønsker å bli forbundet med kvalitet og pålitelighet, og vil hele tiden jobbe for å holde oss oppdatert både på faglig og administrativt plan.

03.

Teknologi

Bransjen er under stor utvikling der digitalisering, dokumentasjon og miljø står i fokus. Der kan vi imøtekomme våre kunder med GPS-utstyr, totalstasjoner, drone og programvarer som holder tritt med de kravene som kreves i dag.

04.

Effektiv

Med topp moderne utstyr, programvare samt kompetanse, erfaring og ikke minst god kommunikasjon effektiviseres arbeidene. Med å kunne dokumentere tilfredsstillende resultater på målingene, og at de oppfyller de kravene i standarder og forskrifter. På denne måten kan bygg og anleggsbransjen øke sin konkurranseevne og lønnsomhet.
Vårt mål er å bistå våre kunder til å få bedre kontroll over prosjektene gjennom kommunikasjon, forutsigbarhet, reduserte kostnader, produktivitetsøkning og kvalitetsforbedringer.

Referanse prosjekter

Gang- og sykkelvei på fylkesvei 704 Sandmoen-Rødde

Solberg Maskin

Hornlivegen – Prosjektering av vei og utsetting

H.Rogstad AS

Rønningslia – Prosjektering av mur og garasjetomt + utsetting

H.Rogstad AS

Gjennom et tett og godt samarbeid med våre dyktige og erfarne partnere, jakter vi gode løsninger for å imøtekomme deg og dine behov:

Ta kontakt

Står et nytt prosjekt for dør?

 Eller har du spørsmål angående våre oppmålingstjenester?

 Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat eller et tilbud på våre tjenester.

  VÅRE ANSATTE

  marita

  Marita V. Bjerke

  Dagligleder / Oppmålingsingeniør / Mengdeberegner

  Mob: 48 29 29 79
  E-post: [email protected]
  ermal

  Ermal Kyqyku

  Masseberegning / Dokumentasjon og IT-ansvarlig

  Monica F

  Monica A. Fossum

  Oppmålingsingeniør / Droneoperatør

  Mob: 45 83 85 24
  E-Post: [email protected]

  1580-1987-max

  Rune N. Vestskogen

  Oppmålingsingeniør / Mengdeberegner

  Mob: 48 11 58 59
  E-Post: [email protected]

  KONTAKT INFORMASJON

  Addresse

  RTK OPPMÅLING AS
  Stasjonsveien 1, 7290 Støren

  Åpningstider kontor

  Mandag – Fredag

  0700 – 1700

  Telefon

  48292979
  45838524