Referanse prosjekter

Elverhøybrua Sunndalsøra

Oppdal Maskinkompani

Consto Anlegg Midt AS er tildelt oppdraget med bygging av Elverhøybrua på riksveg 70 i Sunndal kommune i Møre og Romsdal.

I tillegg til selve brua omfatter oppdraget:

 • Stabilisering av kvikkleire med motfylling og erosjonssikring.
 • Pelefundamentering og bygging av to landkar og tre brusøyler (derav en med spuntkasse i elva Driva).
 • All vegbygging.
 • Riving og fjerning av de to eksisterende bruene.

Innmålinger til prosjektering av renseanlegg og reserve vann

Skaun Kommune

Reservevann: Alle kommuner er forpliktet til å ha reservevannforsyning til kommunens innbyggere. Dette jobber vi nå med å få på plass i Skaun.

Reservevann vil leveres av MeTroVann via Melhus kommunes vannforsyningsnett.

Viggja Renseanlegg:

Det skal bygges nytt renseanlegg for avløpsvann på Viggja.

Jaktøyen -Lerli-Kvammen VA-prosjekt for Melhus kommune

GRENT

Gang- og sykkelvei på fylkesvei 704 Sandmoen-Rødde

Solberg Maskin

Kontrakten har en verdi på cirka 17 millioner kroner eksklusive merverdiavgift og omfatter blant annet bygging av 1.500 meter gang- og sykkelvei, omlegging av 340 meter fylkesvei og flytting av to bygninger.

Her har RTK Oppmåling ansvaret for innmåling/utsetting/kontroll av vegoppbygging/ droneoverflyging/ masseberegning og andre beregninger opp imot sluttoppgjør og Sosi-leveranse.

(bilde lånt fra: Solberg Maskin bygger gang- og sykkelvei i Trondheim • Byggeindustrien)

P1515 Bolgvatne

SN Entreprenør AS

Prosjektet i Kristiansund i er sluttfasen. Her har jobben bestått av:

 • Avgraving av deler av eksisterende dam
 • Forsterkning av dam med heving av tetning og damkrone samt etablering av ny støttefylling og plastring på begge sider av dammen.
 • Etablering av system for oppsamling av lekkasjer
 • Montering av poretrykksmålere.
 • Damplastringen

RTK oppmåling har bistått med: Droneoverflyging, masseberegning og dokumentasjon av VA.

Klæbu Panorama byggetrinn 2

For Aune Maskin AS

Prosjektet har bestått av:

 • Aksestikking i forbindelse med oppføring av leilighetene/etasjen
 • Videreføring av det interne fastmerkenettet

Oppistu Hyttefelt

For Oppdal Maskinkompani AS

Pågående prosjekt, som har bestått av:

 • Videreføring av vei og VA-anlegget opp til hyttefeltet
 • Innmåling av eksisterende terreng og vei
 • Prosjektering av vei, adkomstveier, VA og overflatevannhåndtering
 • Utarbeidelse av stikningsdata for graveentreprenør

Rønningslia – Prosjektering av mur og garasjetomt + utsetting

H. Rogstad AS

Prosjektet har bestått av:

 • Innmåling av eksisterende mur/bygg og terreng
 • Plassering og prosjektering av ny innkjøring, mur og garasje
 • Tegninger i forbindelse med byggesøknad
 • Utarbeidelse av stikningsdata og utsetting av tiltaket

Hornlivegen – Prosjektering av veg + utsetting

H. Rogstad AS

Prosjektet har bestått av:

 • Innmåling av eksisterende terreng og veier
 • Prosjektering av vei og overflatehåndtering av overvann
 • Tegninger i forbindelse med byggesøknad
 • Utarbeidelse av stikningsdata og utsetting av tiltaket

Hus og hytte prosjekter 2021

RTK Oppmåling AS

Hytte husprosjektene består av:

 • Innmåling av eksisterende terreng og veier
 • Inntegning av matrikkelgrenser
 • Plassering av hus/hytte, garasje, uthus mm.
 • Prosjektering av adkomstvei/innkjørsel
 • Tegninger til byggesøknad
 • «Utarbeidelse av stikningsdata for graveentreprenør, og utsetting av tiltaket»
Eks.terrengNytt terreng